Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaşadığı cemiyet içinde değeri olan , kabiliyet, biçimci ve diğer davranış biçimlerini vüruttirdiği proseslerin tümüdür.

Eğitim, önceden saptanmış esaslara bakarak insanların davranışlarında belirli vürutmeler sağlamlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.

Eğitim; bireyin davranışlarındaki yaşantısı suretiyle kasıtlı olarak ve isteyerek değkonume meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü üzere eğitimin bir çok tanımı örgülabilmektedir. Ancak, günümüzde çoğunlukla yeğleme edilen tanım:

“Bireyin davranışında, kendi yaşantısı suretiyle ve kasıtlı olarak matlup yönde( eğitimin fakatçlarına mütenasip ) değkonume meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu teşhis bakarak;

· Eğitim bir prosestir.

· Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının matlup yönde değkonutirilmesi fakatçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değkonume kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç omurga öğesi vardır.

1. Ammaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Eğitim fakatçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam eder ve değerlendirme ile son bulur. Sürecin bu mantığı kül kültürler ciğerin nüshadır. Ammaçların içinde ne olduğu ve öğrenme ciğerin kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre bakarak değkonuebilir, ama sürecin doğbeyı değkonumez.

Eğitim kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Tarih boyunca birgeniş filozof ve terbiyeci, eğitimin ne başüstüneğuna değgin farklı farklı tanımlamalarda bulunmuşdolaşma. Hasetmüzde ise eğitimin kabul edilen ölçün tanımı şudur: Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları suretiyle kasıtlı olarak istendik davranış değkonuikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin umumi hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın içinde eğitime değgin bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları suretiyle”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değkonuikliği” ve “süreç” üzere kelimeler eğitimin temel taşlarıdır.

Eğitim, beşer ciğerin hayat boyu devam eden bir prosestir ve davranışlarda başkalık meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise bireyin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik şu demek oluyor ki beklentilere ve hedeflere mütenasip olabileceği üzere istenmedik yönde de vürutebilir. Eğitim sürecinin konuletilmesi ise kasıtlı şu demek oluyor ki programlı ve programlı olabileceği üzere vürutigüzel de kabil. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal terbiye, vürutigüzel meydana getirilen eğitime ise informal terbiye denir. Daha açıklayıcı bir örnek verirsek ekol, dershane, terbiye merkezleri üzere mekânlarda maruz terbiye formal; bireyin kendi çevresinden edinmiş olduğu ve planlı programlı sıfır terbiye ise informal eğitidir. Doğrusu terbiye sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Eğitim Türleri
Eğitim türlerine bakarak sınıflandırıldığında formal ve informal terbiye olgunlaşmak üzere dü tür ortaya çıkar. Formal terbiye okullarda ya da kurumlarda belirli bir plan ve yetişek çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu terbiye tipinin belirli bir amacı vardır. Bu düzende terbiye süreci idari bir ekip ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal terbiye ise spontane vüruten hesapsız ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki duygusal bu eğitimi toplumsal çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim Sistemi
Eğitim, bir model olarak ele allıkındığında ise terbiye sisteminin üç omurga ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, prosesler ve çıktılardır. Göz; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, yapı, donanım, maliyet, personel üzere fiziksel unsurlardır. Süreç; ekol içinde meydana gelen dersler, öğrenme yaşantıları ve öğüt aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde uzmanlık, yeterlilik, yetki, test skorları üzere matlup davranış değkonuiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko